Daj cynk

Skocz do zawartości

Reklama płatna

M.A.T. - 18.03.2018 Piekary Manewry ASG - Bastion Grozny


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 grounge  | Napisano 09 luty 2018 - 08:58

grounge
 • Użytkownik
 • Postów: 21
 • Dołączył: 01-marzec 09
 • Miasto: Łódź

>>----> BASTION GROZNY - PIEKARY 18.03.2018 <----<<BASTION GROZNY
Czas:
Zima 1999/2000 r

Miejsce:
Północny Kaukaz -  Republika Czeczenii

Działania:
II wojna Czeczeńska  - obrona stolicy Czeczenii – Grozny

Sytuacja:
Po ponad dwu miesięcznej Kampanii  siły Rosyjskie zamknęły pierścień okrążenia wokół stolicy Czeczenii. OGW Grozny pod dowództwem Gen. Bułhakowa gotuje się do szturmu miasta. Od 4 do 6 tyś. Bojowników Czeczeńskich dowodzonych przez Aslambeka Ismailowa przygotowuje się do odparcia 50 tyś.  Rosyjskich żołnierzy …SPRAWY ORGANIZACYJNE

UWAGA : Impreza przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich . Organizator nie przewiduje żadnych wyjątków w tym temacie.
 • Miejsce imprezy:  Battle Arena  - Piekary koło Piątku
 • Zbiórka Uczestników :  18.03.2018r godz. 08:30
 • Wjazd uczestników na teren Battle Arena : 08:00 ( zalecany wcześniejszy przyjazd )
 • Rejestracja /chronowanie replik: od 08:30 – UWAGA  w celu usprawnienia procesu  uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się do stanowiska chrono natychmiast po dotarciu na parking  ( najpierw Rejestracja/ chrono, szpej po chronowaniu )
 • Gotowość bojowa: 09:15
 • Wymarsz stron na miejsce odpraw: 09:25
 • Odprawy stron: 09:30
 • Odprawy D-dców plutonów z D-dcami stron ( D-dców stron zapewnia org. ):  09:40
 • Zajęcie przez strony pozycji wyjściowych: 09:50
 • Rozpoczęcie działań: 10:00
 • Zakończenie działań: 15:00
 • Odprawa końcowa – określenie zwycięzcy: 15:15
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE UCZESTNIKÓW ( WE WŁASNYM ZAKRESIE )
 • Okulary ochronne
 • Czerwona szmata o wymiarach min. 30/30 cm
 • Kamizelka odblaskowa
 • Zapalniczka
 • Zdrowy rozsądek
 • Organizator  zaleca używanie maski ochronnej twarzy – nie obowiązkowe
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 • Dowodzenie stronami
 • Arbitrów na terenie działań
 • Teren
 • Rekwizyty
 • Pirotechnika – symulacja granatów odłamkowych dla każdego uczestnika
 • Opatrunek osobisty dla każdego uczestnika
 • Ubezpieczenie dla uczestników – DLA CHĘTNYCH ( konieczność podania organizatorowi na mail wch@toya.net.pl Imienia Nazwiska i nr PESEL )
ZASADY OGÓLNE  
 • Teren podzielony został na 11 sektorów.
 • Sektory oznaczone są masztami na których umieszczone są flagi w dwóch kolorach – Zielony ( strona Czeczeńska ), Czerwony ( Strona Rosyjska )
 • Panowanie nad sektorami  strony oznaczają poprzez podniesienie na maszcie flagi w kolorze odpowiednim dla danej strony ( podniesiona flaga Zielona  - Sektor kontrolowany przez stronę Czeczeńską, Podniesiona flaga Czerwona – Sektor kontrolowany przez stronę Rosyjską )
 • W momencie rozpoczęcia działań ( godz. 10:00 ) wszystkie sektory znajdują się pod kontrolą Czeczeńską – strona Rosyjska szturmuje miasto
 • W przypadku jeśli strona atakująca przed godz. 15:00 opanuje wszystkie sektory miasta, następuje przerwanie działań  , strony się przegrupowują ( zamiana stron )  – strona Rosyjska przejmuje miasto i przygotowuje się do obrony, Strona Czeczeńska zajmuje pozycje do kontrataku ( pozycje wyjściowe Rosjan ). W przypadku odbicia miasta przez Czeczenów ponownie strony są zmieniane.
 • Warunek zwycięstwa –  Wygrywa strona która po ostatecznym zakończeniu działań ( godz. 15:00 ) kontroluje  więcej sektorów niż przeciwnik. Podsumowanie opanowanego terenu przez strony, zostanie wykonane przez arbitrów.
OGRANICZENIA FPS
 • Karabiny szturmowe do 350 FPS – b/o. Oznaczenie repliki przez organizatora – zielona izolacja
 • Karabiny szturmowe do 450 FPS – W budynkach strzelamy tylko na singlu, poza budynkami b/o . Oznaczenie repliki przez organizatora – żółta izolacja
 • Karabiny wsparcia do 450FPS - zakaz używania w budynkach. Dopuszcza się prowadzenie ognia ze stanowiska strzeleckiego znajdującego się w budynku, ale tylko na zewnątrz lub z zewnątrz do budynku warunek - minimalna odległość od celu 10m. Oznaczenie repliki przez organizatora – czerwona izolacja
 • Karabiny snajperskie do 550FPS – zakaz używania w budynkach. Poza budynkami  strzelamy tylko na singlu . Dopuszcza się prowadzenie ognia ze stanowiska strzeleckiego znajdującego się w budynku, ale tylko na zewnątrz lub z zewnątrz do budynku warunek - minimalna odległość od celu 10m. Oznaczenie repliki przez organizatora – czerwona izolacja
MAGAZYNKI
 • Organizator nie dopuszcza do imprezy magazynków typu hi-cap, pozostałe typy bez ograniczeń ładowania
ZASADY ROZGRYWKI
Manewry dzielą się na 2 Fazy
 • 1 Faza – Respawnowa od 10:00 – 14:30. Zasady trafień oraz zasady postępowania opisane poniżej.
 • 2 Faza – Death mecz od 14:30 – 15:00 . Zasady trafień oraz zasady postępowania opisane poniżej z  tą różnicą że uczestnik manewrów po przejściu w stan KIA nie wraca do rozgrywki.
STRONY/PODZIAŁ MUNDUROWY
 • Wojska Rosyjskie – Pełne umundurowanie w jednym kamuflażu
 • Bojownicy Czeczeńscy – do wyboru: umundurowanie inny kamuflaż  góra inny dół , lub elementy ubrania cywilnego – góra lub dół , lub całkowity ubiór cywilny pod szpejem, lub całkowita stylizacja ( mile widziana )
DOWODZENIE
 • Każda ze stron wyposażona jest w sztab. Sztaby są off game.
 • Sztaby pełnią rolę respawnów.
 • Każda ze stron dowodzona jest przez D-cę strony ( zapewnia org. ), któremu podlega 3 D-ców Plutonów.
 • Rolą D-cy strony jest dowodzenie całością sił strony .
 • D-cy stron nie biorą bezpośredniego udziału w walkach – nie są uzbrojeni, nie podlegają zasadom trafień, są off game ( staramy się nie strzelać do D-ców stron ).
 • D-cy stron nie opuszczają sztabów, wyjątek stanowi  zmiana stron w przypadku opanowania wszystkich sektorów przez stronę atakującą.
 • Uwaga: Wszyscy wpisując się na listę uczestników imprezy automatycznie zgadzają się na podporządkowanie  - wykonywanie rozkazów D-ców stron i D-ców plutonów.
POSTRZAŁ - POSTĘPOWANIE
 • Uczestnik  który otrzymał  postrzał Informuje o fakcie  krzykiem „DOSTAŁEM” i  zobowiązany jest położyć się w miejscu gdzie się znajduje. Sprawdza godzinę otrzymania postrzału . Do momentu opatrzenia ,  ranny jest całkowicie wyłączony z walki . Może odczołgać się spod ognia (max. 2 m) . Może wzywać pomocy medycznej , np. krzycząc  „Medyk”.
 • Ranny oznacza miejsce trafienia czerwoną szmatą
 • Za miejsce trafienia po detonacji „granatu” uznaje się korpus.
 • Ranny nie może sam się opatrywać . Opatrywać rannego może każdy nie ranny ( już opatrzony może udzielać pomocy innym rannym ).
 • Ranny opatrzony zostaje własnym opatrunkiem osobistym ( zapewnia org. )
 • Rannego nie można dobić w żaden sposób , kolejne postrzały nie mają żadnego znaczenia
 • Jeśli ranny nie zostanie opatrzony w ciągu 5 minut od momentu otrzymania postrzału przechodzi w stan KIA , zakłada kamizelkę odblaskową i udaje się na respawn.
 • Po poprawnym założeniu opatrunku ranny wraca do pełnej sprawności.
 • Kolejny otrzymany postrzał ( już po opatrzeniu ) skutkuje KIA i udaniem się na respawn.
OPATRYWANIE RANNEGO
 • Udzielić pomocy rannemu może każdy nie ranny uczestnik ( już opatrzony może udzielać pomocy innym rannym ).
 • Opatrunek musi zostać założony w ciągu 5 minut od otrzymania postrzału.
 • Opatrunek musi zostać założony  w miejscu postrzelenia.
 • Nie zabandażowana rana po 5 minutach skutkuje KIA i koniecznością udania się na respawn.
 • Ranny po opatrzeniu wraca do pełnej sprawności.
 • Opatrunek musi zostać założony poprawnie, nie może się zsuwać, czerwona szmata nie może wystawać spod opatrunku  w przeciwnym razie następuje wykrwawienie co skutkuje natychmiastowym przejściem w stan KIA i koniecznością udania się na respawn – kontrola arbitrów znajdujących się w terenie.
 • Jeśli masz już założony opatrunek i dostajesz kolejny postrzał przechodzisz w stan KIA i udajesz się na respawn.
 • W przypadku rany korpusu w celu założenia opatrunku konieczne jest zdjęcie z rannego oporządzenia.
RESPAWN
 • Role respawnów pełnią sztaby stron i znajdują się one w strefie off game.
 • Każdy uczestnik przed rozpoczęciem działań otrzymuje kartę życia na której znajdują się informacje: Ksywa oraz pluton uczestnika.
 • Uczestnik po przejściu w stan KIA zakłada kamizelkę odblaskową i nie przeszkadzając innym w działaniach udaje się na respawn.
 • Po dotarciu do respawn, uczestnik w pierwszej kolejności udaje się do stanowiska organizatora odpowiedzialnego za obsługę strefy respawn , gdzie wrzuca swoją kartę życia do specjalnego pojemnika ( na podstawie kart życia zostaną obliczone straty stron oraz poszczególnych plutonów ).
 • Uczestnik zdejmuje bandaż, zwija go. Chowa bandaż, chowa czerwoną szmatę. UWAGA: Bandaż jest wielokrotnego użytku.
 • Uczestnik ponownie zgłasza się do stanowiska org. Gdzie otrzymuje kolejną kartę życia z informacją: Ksywa i pluton.
 • Uczestnik melduje wyjście z respawn d-cy strony, otrzymuje aktualną lokalizację plutonu do którego został przydzielony, następnie wraca do swojego plutonu.
PIROTECHNIKA ROZPRYSKOWA
 • Pirotechnikę symulującą granaty odłamkowe zapewnia org. I tylko taka może być używana
 • Ładunek pirotechniczny nie zawiera żadnego materiału rozpryskowego. Detonacja oznacza pole rażenia w promieniu 5m.
 • Jeśli uczestnik znajdzie się w momencie detonacji w polu rażenia „granatu” stosuje się do zasad opisanych w punkcie POSTRZAŁ-POSTĘPOWANIE
PIROTECHNIKA DYMNA
 • Do udziału org. dopuszcza wykorzystanie pirotechniki dymnej. Uwaga: dopuszczona zostaje tylko pirotechnika atestowana. Zakazuje się stosowania wszelkich ładunków własnej konstrukcji.
 • Pirotechnikę dymną uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
CICHA ŚMIERĆ
 • W celu zadania przeciwnikowi cichej śmierci należy położyć obie dłonie na jego plecach i zakomunikować „nie żyjesz”. Zaatakowany w ten sposób natychmiast przechodzi w stan KIA. Uwaga : Nie dotyczy rannego przed założeniem opatrunku.
WPISOWE
 • Opłata organizacyjna wynosi  40zł od uczestnika
 • płatność przelewem na konto 93 1560 0013 2390 5491 5000 0001 Wojciech Chojnacki, W tytule przelewu podajemy  Bastion Grozny / Nazwa Drużyny / ilość operatorów / Lub Bastion Grozny / ksywka ( tak jak zostało wpisane na listę uczestników ) /Drużyna . W jednym i drugim przypadku wpisujemy adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia przelewu.
 • Wpłaty do 04.03.2018 do godz. 20:00
 • UWAGA: tylko wpłata gwarantuje udział w imprezie.
DOWÓDCY PLUTONÓW
 • UWAGA : Poszukujemy kandydatów na Dowódców plutonów - po trzech dowódców plutonów na stronę
 • Dowódcy Plutonów zwolnieni są z opłaty organizacyjnej – wstęp gratis
 • Zgłoszenia chętnych na D-ców plutonów przyjmujemy na wch@toya.net.pl
 • W przypadku większej ilości chętnych od przewidzianej decydować będzie: Kolejność zgłoszeń, doświadczenie.
 • D-ca plutonu musi być wyposażony w radio – warunek konieczny
LISTA UCZESTNIKÓW
 • Chętni do udziału w imprezie proszeni są o wpisywanie się do plutonów – osobna lista dla każdego plutonu
 • Na liście wpisujemy : Ksywa /nazwa drużyny
 • Lista zostanie zamknięta w dniu 28.02.2018r godz. 21:00
 • W przypadku dysproporcji sił organizator zastrzega sobie prawo do przesuwania uczestników między stronami lub plutonami  ( drużyny nie będą rozdzielane )
 • Minimalna ilość uczestników – 80 osób ,w przypadku jeśli minimum nie zostanie osiągnięte impreza zostanie odwołana , a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.
 • Zapisy na listę >>-----> LINK

>>---->  REGULAMIN DO POBRANIA I ZAPOZNANIA SIĘ. <----<<


Użytkownik grounge edytował ten post 09 luty 2018 - 09:07