Daj cynk

Skocz do zawartości

Reklama płatna

PATRONAT WMASG.pl - Zasady


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Regdorn  | Napisano 31 marzec 2009 - 21:13

Regdorn
  • Admin
  • Postów: 2578
  • Dołączył: 09-maj 02
  • Miasto: Kraków
DLACZEGO?

Przydzielanie patronat ma na celu wyróżnienie imprez wyjątkowych i zasługujących na szersze zainteresowanie, a także zagwarantowanie ich odpowiedniego, wysokiego poziomu.


I. Kryteria jakie musi spełniać impreza:

1. Minimalny wiek uczestnika imprezy to 18 lat.

2. W imprezie biorą udział uczestnicy z co najmniej trzech województw.

3. Impreza powinna mieć dobrą opinię i być popularna w środowisku airsoftowym.

4. Impreza powinna posiadać swoisty charakter, własną nazwę i stałego organizatora.

5. Impreza powinna odbywać się cyklicznie przez min. 2 lata z rzędu (dopuszcza się wyjątki).

6. Zasady rozgrywki i ogólny charakter imprezy muszą być utrzymane na ogólnych zasadach propagowanych przez WMASG.pl.

7. Impreza powinna zostać zgłoszona do Kalendarza Imprez na łamach WMASG.pl, posiadać wątek na forum ogólnopolskim na minimum 3 miesiące przed planowanym jej rozpoczęciem: http://wmasg.pl/pl/events

II. Wymagania od organizatora:

1. Organizatorem imprezy musi być zarejestrowana organizacja, firma, instytucja, posiadająca osobowość prawną, lub konkretna osoba fizyczna, zdolna do podejmowania czynności cywilno – prawnych.

2. Organizator zobowiązany jest do opublikowania regulaminu, harmonogramu oraz mapy dojazdu i terenu rozgrywki, oraz ścisłego przestrzegania w.w. dokumentów.

3. Organizator jest zobowiązany do posiadania wszystkich niezbędnych do zgodnego z prawem przeprowadzenia imprezy dokumentów i zezwoleń (lub ich kopii) i okazania ich na życzenie uczestnika lub przedstawiciela WMASG.pl.

4. Uczestnicy muszą być wyraźnie poinformowani w formie pisemnej o możliwości występowania miejsc niebezpiecznych i o konieczności zachowania ostrożności, a także wszelkich zasad bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po terenie gry. Od uczestników wymaga się pisemnego potwierdzenia zaakceptowania ww. warunków.

5. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego przynajmniej w minimalnym zakresie. Dla imprez jednodniowych uczestnikom powinna być zapewniona woda pitna. Dla imprez trwających ponad jeden dzień, dodatkowo organizator powinien zapewnić miejsce noclegowe i sanitariaty. Dopuszcza się odstąpienie od tej reguły.

6. Organizator zobowiązany jest zapewnić podstawowe zabezpieczenie medyczne (minimum na czas trwania rozgrywki).

7. Organizator imprezy jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia OC organizatora i NNW uczestników.

8. Organizator jest zobowiązany do przekazywania WMASG.pl na bieżąco informacji o przygotowaniach, jak i przebiegu samej imprezy.

9. Przedstawiciel/reporter WMASG.pl lub inny reporter powinien mieć umożliwiony darmowy wstęp na imprezę objętą patronatem. Reporter decyduje o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w grze. Reporter ma prawo wzięcia sobie do pomocy fotografa. W przypadku niemożliwości wysłania przez Redakcję przedstawiciela WMASG.pl, po stronie organizatora spoczywa obowiązek zapewnienia osoby, która sporządzi rzetelne sprawozdanie z imprezy. O takiej sytuacji organizator zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.

10. Dla współpracowników portalu organizator powinien zapewnić obniżone wpisowe.

11. Organizator w materiałach dotyczących imprezy powinien umieścić informację o patronacie WMASG.pl i logotyp portalu w stale widocznym miejscu.

12. Organizator powinien umożliwić WMASG.pl nieodpłatną reklamę w trakcie trwania imprezy.

III. WMASG.pl zapewnia:

1. Stałe promowanie imprezy do momentu jej odbycia się poprzez:
- wyróżnienie (przypięcie) wątku poświęconego imprezie oraz opatrzenie go opisem „PATRONAT WMASG.PL”
- wyróżnienie imprezy w Kalendarzu Imprez
- umieszczenie graficznej reklamy o wymiarach 120x60 w zakładce Imprezy w części "Kalendarz"

2. Publikowanie ważniejszych informacji na temat zlotu w postaci newsów, maksymalnie dwóch przed imprezą. Większa liczba newsów rozpatrywana jest każdorazowo indywidualnie i niezależnie. Informacje są dostarczane przez organizatora imprezy objętej patronatem. Po stronie Redakcji leży decyzja o częstotliwości i formie publikowanych newsów.

3. Publikację sprawozdania z przebiegu imprezy objętej patronatem, jeśli takie zostanie dostarczone do Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w przypadku, gdy sprawozdanie w jej ocenie do tego się nie nadaje. O odmowie i jej przyczynie organizator zostanie poinformowany, a także o ew. możliwości poprawy sprawozdania.

Ostatnie i najważniejsze: o tym czy dana impreza otrzyma patronat WMASG zależy ostatecznie od Redakcji WMASG.